A GYN gynekológia ultrazvuk

Životopisy

MUDr. Dagmar Psalmanová, PhD.

Pracovné skúsenosti z gynekológie a pôrodníctva:

 • 3 roky Nemocnica s Poliklinikou, Gynekologické oddelenie, Trnava
 • 3 roky Ústav národného zdravia, Bratislava
 • 10 rokov Súkromná gynekologická ambulancia, Bratislava
 • Od 2006 – doteraz Súkromné zdravotnícke zariadenie – odborný garant a riaditeľka zariadenia, Bratislava
 • Členka Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory
 • Členka Slovenskej gynekologicko pôrodnickej spoločnosti, Slovenskej ultrazvukovej spoločnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti
 • Okrem vedenia gynekologickej ambulancie spolupracuje so zahraničnými pracoviskami vo výskume pohybovej aktivity tehotných žien (Masarykova Univerzita Brno, Jihočeská Univerzita České Budějovice, Klinika bolesti a rehabilitácie Barcelona, Španielsko)
 • Autorka mnohých odporných publikácii a prednášok na medzinárodných odborných konferenciách

Ďalšie odborné skúsenosti:

 • V roku 2014 odborná stáž na klinike bolesti a rehabilitácie Barcelona, Španielsko
 • 2x ročne od roku 2008 odborné prednášky pre študentov gymnázia na tému antikoncepcia
 • 2x ročne od roku 2008 odborné prednášky pre študentov gymnázia na tému pohlavne prenosné ochorenia

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Špecializačná atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • Nadstavbová skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Philosophiae doctor (Ph.D.),Kinantropológia, Masarykova Univerzita Brno, Česká republika
 • Študijný pobyt Masarykova Univerzita Brno

MUDr. Ľubomír Turkota, PhD.

Pracovné skúsenosti z gynekológie a pôrodníctva:

 • 15 rokov Gynekologicko – pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
 • 3 roky Univerzitetni Klinični Center Maribor, Klinika za Ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija
 • Od 2009 – doteraz Gynekologicko – pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
 • Od 2012 – doteraz– odborný garant v odbore materno-fetálna medicína, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory

Ďalšie odborné skúsenosti:

 • Vedúci lekár lôžkovej časti Gynekologicko pôrodnickej kliniky
 • Pedagogická činnosť pre študentov Lekárskej fakulty
 • Pedagogická činnosť pre absolventov Lekárskej fakulty

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Spolupracujeme

 • Spolupracujeme so všetkými klinickými pracoviskami v Bratislave
 • S centrom pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN-FIV
 • Venujeme sa aj spolupráci s občianskym združením Pro Natal so zameraním na obdobie tehotenstva a šestonedelia
 • S občianskym združením BEST 
 • Pedagógmi Lékařské fakulty a Fakulty sportovních stúdií Masarykovej univerzity v Brne
 • S Jihočeskou Univerzitou v Českých Budejoviciach spolupracujeme v oblasti pohybovej aktivity žien v každom veku
GYN FIV logo
Pro Natal logo