Preventívna gynekologická prehliadka

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
raz za rok

Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia
Odborné poradenstvo a poučenie
Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov
Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna
Ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky
Tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacou od veku 30 rokov

u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov

Cytológia z krčka maternice v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
RTG mamografia v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov
skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických v ýsledkov pokračovať v 3 – ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne. Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky