Počas tehotenstva je žena  sledovaná  gynekológom od stanovenia  gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V každej poradni  sa skontroluje moč chemicky,  krvný tlak,  prírastok na váhe,  potrebné tehotenské vyšetrenie vrátane anamnézy.

1. trimester

  • Prvé vyšetrenie – potvrdenie vitálnej / živej / gravidity,

– vstupné tehotenské odbery krvi: stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru ,/Rh protilátky/
– testy na   hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu, krvný obraz, glykémia, hormóny štítnej žľazy, hemokoagulačné testy
– Vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu

 • 11 – 13. týždeň – Prenatálny multimarkerový  skríning vývojových chýb  v I. trimestri ultrazvukom sa vyšetrí a  zmeria veľkosť plodu –  CRL,  šijové prejasnenie – (NT) a stanoví   sa sérová hladina PAPP-A a free-b-hCG

2. trimester

 • 15 – 16. týždeň – Odber krvi na prenatálny skríning VVCH  v II. Trimestri, vyšetrujú sa najmenej dva  parametre, AFP a hCG.
 • 17 – 18. týždeň – genetické vyšetrenie a amniocentéza v indikovaných prípadoch / Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika v spolupráci s gynekológom
 • 20 – 22. týždeň – prenatálny ultrasonografický morfologický skríning
 • 24 – 26. týždeň – glukózový test, kontrolné krvné testy – krvný obraz, toxoplazmóza

3. trimester

 • 28. týždeň  –   Rh protilátky u žien s krvným faktorom Rh negatívnym
 • 30. – 32. týždeň – ultrasonografické vyšetrenie plodu
 • 32. týždeň – nástup na materskú dovolenku  zo zdravotnej indikácie
 • 32. – 34. týždeň – kontrolné krvné testy  – krvný obraz, testy na syfilis, toxoplazmózu, vyšetrenie Rh protilátok u žien s  Rh negatívnym faktorom, EKG,
 • 34. týždeň – nástup na  materskú dovolenku
 • 36. týždeň – vyšetrenie na Streptococcus agalactiae, tehotenské poradne  v ambulancii pri nemocnici s  pôrodnicou
 • 38. – 40. týždeň – pôrod